Pysäköinti

kuva


Pysäköintijärjestelyjen suunnittelu ja valmistelu tapahtuu yhteistyössä poliisin ja pysäköinninvalvonnan kanssa. Pysäköinnin säätelystä yksittäistapauksissa päättää liikenneinsinööri.

Porin keskustassa on yleisessä käytössä olevia pysäköintipaikkoja yhteensä noin 2300 autopaikkaa. Maksullisia paikkoja näistä on noin 1400 kpl. Maksuttomia, mutta aikarajoitteisia paikkoja on noin 200 ja maksuttomia, rajoittamattomia autopaikkoja noin 700.

Porin ydinkeskusta on pääosin maksullista aluetta. Pysäköinnin voi maksaa rahalla, kännykällä ( www.easypark.fi ) tai älypuhelimella (www.parkman.fi). Lisäksi on käytössä kuukausikortteja, joita voi tiedustella ja lunastaa Porinasta. Pysäköintitaksoista päättää valtuusto. Lisätietoa maksullisista pysäköintipaikoista.

Keskusta-alueen aikarajoituspaikoilla on käytössä pysäköintikiekon käyttövelvollisuus, mikä osoitetaan liikennemerkin lisäkilvellä, jossa on pysäköintikiekon kuva.

Porissa pysäköintiä koskevien säännösten ja määräysten noudattamista valvoo kunnallinen pysäköinninvalvonta ja poliisi. Vuonna 2015 pysäköintivirhemaksun suuruus on 45 euroa.

Maksulliset pysäköintipaikat
Invapysäköinti
Pysäköinninvalvonta