Metsät

Puistotoimi vastaa kaupungin taajama- ja talousmetsien hoidosta. Metsien hoito perustuu voimassa oleviin metsäsuunnitelmiin.

kuva

Taajamametsät

Taajamametsien hoidon perustana on monitavoitteinen taajamametsien hoitosuunnitelma (vuosille 2010 – 2019), jota toteutettaessa otetaan huomioon valtakunnallisen viheralueiden hoitoluokituksen määrittelemät erityispiirteet ja asiakkaiden toiveet. Hoitotyössä painotetaan virkistyskäyttöä, metsien suojavaikutustarpeita, maiseman ja luonnon monimuotoisuusarvoja.

Taajamametsien virkistyskäytössä kehityskohteita ovat yhtenäiset polkuverkostot viheralueiden välillä.

Porin metsän kohteita hoidetaan erillisen Porin metsän käyttö- ja hoitosuunnitelman mukaan.

Taajamametsien hoito ja puun myynti

Päivi Ojala
metsätyönjohtaja
puh. 044 701 9409

Talousmetsien hoito

Kari Torniainen
piiripuutarhuri
puh. 044 701 1767

Asiasanat: metsä