Puiden kaato

kuva


Puun kaataminen kaavoitetuilla alueella on luvanvaraista (Maankäyttö- ja rakennuslaki 128 § Maisemalupa).

Isommat puut käydään pääsääntöisesti paikan päällä katsomassa sovittuna ajankohtana tontin omistajan tai haltijan ollessa paikalla.

Asunto-osakeyhtiöissä puunkaatoasiat hoidetaan useinmiten isännöitsijän kanssa. Mikäli talon asukas haluaa hoitaa asiaa, niin aina täytyy olla taloyhtiön hallituksen tai yhtiökokouksen kirjallinen päätös, missä haetaan kaatolupaa tietylle puulle tai puille.

Pienehköt puut, jotka ovat runkohalkaisijaltaan 10 cm tai pienempiä, eivät tarvitse puunkaatolupaa kuten eivät myöskään hedelmäpuut, esimerkiksi omenapuut.


Puunkaatoluvan hakeminen tonttipuille

Pirkka Kevätkylä
puistotyönjohtaja
puh. 044 701 1749

Yhteydenotot ensisijaisesti sähköpostilla pirkka.kevatkyla(at)pori.fi
Liitä mukaan myös puhelinnumerosi.


Rakennustarkastajan virkamiespäätöstä koskeva oikaisuvaatimus toimitetaan ympäristöviraston rakennusvalvontaan, osoite Valtakatu 11, 28100 Pori.

Mikko Lönnberg
Vs. rakennustarkastaja
puh. 044 701 1357


Puistopuiden kaadot

Puistoiksi kaavoitetuilla alueilla puiden kaadoista vastaa puistotoimi.

Puistometsät

Päivi Ojala
metsätyönjohtaja
puh. 044 701 9409

Rakennetut puistot

Esa Rouvali
piiripuutarhuri
Keskustan ja Luotojen alue
puh. 044 701 1766

Kari Torniainen
piiripuutarhuri
Itä-Porin alue
puh. 044 701 1767

Minna Murtomäki
puistotyönjohtaja
Länsi-Porin alue
puh. 044 701 1768

Hoitopiirit