Rakennuslupaan liittyvät palvelut

Tonttien viherasioiden neuvonta rakennuslupahakemusta varten

Porissa on käytäntö, jossa rakennusluvan myöntämisen edellytyksenä uudisrakennuksille on hyväksytty pihasuunnitelma. Rakennuksesta riippuen lupaan kohdistuvat pihasuunnitelman sisältömääräykset ovat erilaiset.

Tavoitteena on saada viihtyisiä ja myös lehdettömään aikaan vihreitä kaupunkialueita, joille syntyy peruspuuston ansiosta otollinen pienilmasto.

Omakoti- ja paritalot sekä teollisuustontit

Pihasuunnitelmassa on esitettävä kasvillisuuden osalta puita vähintään 1 kpl / tontin aari. Näistä puista on ainakin puolet oltava havupuita.

Joissain tapauksissa on kaupungin taholta asetettu erillismääräyksiä puuston lajien tai mahdollisten pensasaitojen suhteen. Suunnitelmassa esitetty kasvillisuus on oltava nimetty.
Tontin peruspuustoon hyväksyttäviä puita ovat kaikki Porin seudulla menestyvät koristekasveiksi luokitellut havu- ja lehtipuut, jotka eivät ole esim. perusmuotonsa kääpiöiviä tai varrennettuja riippamuotoja. Erityistapauksissa edellä mainittuja puita voidaan hyväksyä rajallinen määrä osaksi peruspuustoa. Havupuista katajia ja marjakuusia, kuten myös muita hedelmäpuita kuin omenapuu, ei hyväksytä peruspuustoksi.

Erillistä pihasuunnitelmaa ei tarvita, vaan kasvillisuuden voi esittää asemapiirroksessa.

Rivitalot

Omakoti- ja paritaloille asetettujen määräysten lisäksi rivitalojen lupahakemuksissa tulee esittää myös pensaat.

Erillistä pihasuunnitelmaa ei tarvita vaan kasvillisuuden voi esittää asemapiirroksessa.

Kerrostalot ja muut uudisrakennukset

Omakoti- ja rivitaloille asetettua puumäärämääräystä ei tarvitse täysimääräisenä täyttää, jos siihen on osoittaa perustellut syyt. Kerrostalojen ja julkisten/yleisten rakennusten pihasuunnitelmissa on esitettävä kaikki kasvillisuus, joka tarkoittaa puiden ja pensaiden lisäksi myös köynnösten ja perennojen esittämistä.

Erillinen pihasuunnitelma olisi suotavaa.Lisätietoja tonttien viherasioista: Opastetaan ja ohjeistetaan rakennuslupahakemusta varten tarvittavien pihasuunnitelmien tekemisestä ja niiden sisältövaatimuksista.

Pirjetta Sipiläinen-Salo
neuvontahortonomi
puh. 044 701 1755
pirjetta.sipilainen@pori.fi