kuva

Pori on Suomen merkittävin tulvavaarakohde nykyään. Kokemäenjoki on tulvinut kaupunkiin lähes sen perustamisesta alkaen ajoittain. Joen ruoppauksia on tehty 1700-luvulta alkaen mutta ensisijassa laivaliikenteen tähden. Varsinainen tulvasuojelu aloitettiin 1900-luvun alkupuolella.

Tulvasuojelurakenteet olivat pahasti rappiolla 1900-luvun lopulla. Porin tulvasuojelua alettiin kehittää merkittävästi vuonna 2003 käynnistetyssä Porin tulvasuojeluhankkeessa, joka on Porin kaupungin ja Suomen valtiota edustavan Varsinais-Suomen ELY-keskuksen yhteisprojekti. Konkreettiset työt käynnistettiin vuonna 2008, jolloin tehtiin ensimmäiset joenrannalla olevien tulvapatojen peruskorjaustyöt. Porin tulvasuojelu sai virallisen aseman samana vuonna, koska Porin padot luokiteltiin patoturvallisuuslain piiriin kuuluviksi.

Yksi osa Porin alavien alueiden tulvasuojelua on Kokemäenjoen rannalla olevat tulvapadot. Kuvassa oleva peruskorjattu pato suojelee Aittaluodon teollisuusaluetta ja kaikkia joen eteläpuolella olevia alavia asuinalueita. Kuva Elina Tuori 2014.

Ajankohtaisia suunnitelmia
Turvallisuuden parantaminen tulevaisuudessa
Taustaa
Padot ja tulvavaara-alue
Rantarakentaminen ja velvollisuudet
Tutkimuksia ja julkaisuja