Kaupungin ostolaskut kaikkien nähtäville

(18.12.2017 15:22 Marika Virtanen / päivitetty 16.01.2018 10:03)

Porin kaupunki on julkistanut toimialojensa ja liikelaitosten tavaroiden ja palvelujen ostolaskutiedot. Tiedot on julkistettu avoimena datana ja sen pohjalta toteutettuna visuaalisena verkkopalveluna, jossa ostoja voi tutkia.

Kaupungin ICT-yksikkö on koonnut ja visualisoinut tiedot. Visualisoinnin avulla on haluttu tehdä tietojen käyttö mahdollisimman helpoksi kaikille. Tiedot tuodaan kaupungin verkkosivuille joka kuukausi.

Mukana aineistossa on Porin kaupungin yksiköiden sekä liikelaitosten ostolaskutiedot. Aineisto sisältää kattavasti palvelujen ostot, aineiden ja tarvikkeiden ostot, vuokrakulut ja muut toimintakuluostot sekä avustuksista palveluseteliostot lukuun ottamatta varhaiskasvatuksen palvelusteleitä, joita ei hoideta ostolaskuina, eikä niitä näin ollen saada teknisistä syistä mukaan. Mukana ovat myös varastoon ja suoraan käyttöomaisuuteen kirjatut ostot.

Mukaan on otettu tietosuojan varmistamiseksi vain toimittajat, joilla on järjestelmään merkitty y-tunnus. Tehtyjen rajausten vuoksi summia ei voi suoraan verrata kaupungin talousarvioon eikä toteutuneisiin kustannuksiin.

Ostolaskuihin liittyvä visualisoitu data sekä alkuperäinen data löytyvät kaupungin verkkosivuilta pori.fi/taloushallinto/ostolaskut. Kysymykset voi lähettää osoitteeseen ostot@pori.fi.


Hakusana
2018 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2017 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2016 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2015 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2014 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2013 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2012 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2011 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2010 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12