Ilmanlaadun mittaus

Porin kaupunki mittaa ja tarkkailee yhteistyössä Harjavallan ja Rauman kaupunkien sekä alueen suurteollisuuden kanssa ilman laatua vuosittain tarkastettavalla sopimuksella. Mittausasemia on yhteensä kahdeksan, joista viisi mittaa ilman epäpuhtauksia ja kolme vallitsevaa säätä. Mittaustulokset ohjataan Porin kaupungin ympäristö- ja lupapalveluille ja edelleen Ilmatieteen laitoksen ilmanlaatuportaaliin. Lisäksi Harjavalta-Pori alueella on vuodesta 1990 toteutettu yhdessä alueen suurteollisuuden kanssa kasvillisuusvaikutustutkimuksia, eli bioindikaattoritutkimuksia sekä raskasmetallien leviämistutkimuksia.


Ilmanlaadun tarkkailu perustuu alueen teollisuuden ja kaupunkien välisiin sopimuksiin. Järjestelmän hoitovastuu on nykyisen sopimuksen perusteella Porin kaupungin ympäristö- ja lupapalveluilla toistaiseksi, sopimuksen yksityiskohdista sovitaan vuosittain erikseen. Teollisuuden partnerit ovat Boliden Harjavalta Oy, Fortum Power and Heat Oy Meri-Porin voimalaitos, Norilsk Nickel Harjavalta Oy, Aurubis Finland Oy, Venator, Pori Energia Oy, Porin Prosessivoima Oy, PVO-Lämpövoima Oy Tahkoluodon voimalaitos sekä Suomen Teollisuuden Energiapalvelut - STEP Oy. Porissa vuosittaiset käyttökustannukset määräytyvät laitosten edellisen vuoden päästömäärien mukaan. Päästöissä huomioidaan rikkidioksidin, typen oksidien ja hiukkasten määrät. Harjavallan kustannukset jaetaan ennakkoon sovituilla prosenttiosuuksilla.

Porin kaupungin ympäristö- ja lupapalveluilla on voimassa oleva ilmanlaatumittauksiin kohdistuva palvelusopimus Rauman kaupungin ympäristöviraston kanssa vuoden 2018 loppuun. Käytännössä tämä tarkoittaa Rauman Hallikadun mittaustulosten käsittelyä Porissa sekä tulosten välittämistä Ilmatieteen laitoksen ilmanlaatuportaaliin.

Ilmanlaatu nyt Suomessa

Ilmatieteen laitoksen verkkosivuilla on koko Suomen kartta, josta näkee eri paikkakuntien mittauspisteissä mitatut pitoisuudet sekä ilmanlaatua kuvaavan indeksin. Karttaan saa näkyviin myös sade- ja tuulitiedot.

kuva Ilmanlaadun mittausasema Porin Paanakedonkadulla. 2017