Porin seudun jätelautakunta on Porin, Eurajoen, Harjavallan, Kokemäen, Merikarvia, Nakkilan, Siikaisten ja Ulvilan yhteislautakunta, joka hoitaa jätehuoltoon liittyvät viranomaistehtävät. Lautakunta on perutettu v. 2012 alussa ja se toimii Porin kaupungin lautakuntana.

Päätös jätetaksasta

Porin seudun jätelautakunta on kokouksessaan 29.3.2017 hyväksynyt uuden jätetaksan. Taksa koskee Hangassuon jätekeskuksen ja Porin kierrätyskeskuksen jätemaksuja. Taksa tulee voimaan 1.5.2017.

Jätelautakunnan tehtävät

  • päättää toimialueensa jätehuoltomääräyksistä, jätetaksasta ja jätteenkuljetusjärjestelmästä
  • vastaa jätemaksujen maksuunpanosta ja kohtuullistamisesta sekä maksumuistutusten käsittelystä
  • myöntää poikkeukset jätehuoltomääräyksiin (mm. jäteastioiden tyhjennysväleihin)
  • vastaa jätepoliittisen ohjelman valmistelusta