Jätekatokset ja -aitaukset

Taloyhtiöön tarvitaan useita jäteastioita lajittelua varten. Jäteastiat sijoitetaan aitaukseen tai katokseen, jotta jäteastiat eivät kaadu kovallakaan tuulella ja jätteet leviä pitkin pihaa.

Jäteastiat merkitään jätelajin kertovalla tarralla. Jätteiden lajitteluohjeet voi kiinnittää katoksen seinään tai jäteastiaan.

kuva

Syväkeräyssäiliöt vähentävät jätteenkuljetuksia, koska ne tyhjennetään harvemmin kuin maanpäälliset astiat.

Mihin jäteastiat sijoitetaan?

Jäteastiat sijoitetaan ajoreitin varteen, siten että jäteautolla on pääsy riittävän lähelle niitä. Pientaloalueilla jäteastiat voi tuoda lähemmäs ajotietä jätteiden tyhjennyspäivinä. Jätteenkuljetusyritykseltä saat tietää koska jäteastiat tyhjennetään.


Lähelle yleistä liikenneväylää sijoitettaessa on huomioitava, ettei jätesuoja saa aiheuttaa näkemäestettä tai vaaraa liikenneturvallisuudelle. Jätesuoja ei saa estää pelastusajoneuvojen pääsyä kiinteistölle.

Rakennuksiin jätetään turvaetäisyydet

Kerrostaloalueella jäteastioille on rakennettava rakenteellinen suoja. Se tarkoittaa aitausta tai katosta, jonka sisälle jäteastiat laitetaan. Rakentaminen edellyttää toimenpideilmoituksen tekemistä tai -luvan hakemista kaupungin rakennusvalvonnasta. Jätteiden syväkeräyssäiliöt eivät tarvitse erillistä suojaa.


Jätesuojan tulee sijaita palomääräysten ja rakennusjärjestyksen mukaisesti vähintään 8 m etäisyydellä rakennuksista, muussa tapauksessa jätesuoja on osastoitava eli palosuojattava. Jätesuoja ei saa olla 8 m lähempänä kiinteistöjen ulkoilmanottolaitteita (koneellisen ilmanvaihdon ulkoilmasäleikkö, korvausilma-aukot yms.).

Pientaloalueella jäteastiat on sijoitettava vähintään 4 m etäisyydelle rakennuksista. Jätekatosta tai -aitausta ei tarvitse rakentaa, mikäli astiat sijoitetaan katukuvaa häiritsemättä. Jos kuitenkin rakentaa jätteille katoksen tai aitauksen, koskevat sitä samat määräykset ja lupakäytännöt kuin muita jätesuojia.

Turvaa kulku jätteiden luo

Kulkureitti jäteastioille on hiekoitettava liukkailla ja lumet on poistettava ovien ja porttien edestä.

kuva

Runsas lumi painaa jäteastioiden kansia ja astiat voivat jäätyä kiinni.

kuva

Jätekatos tai -aitaus on rakennettava asemakaavan mukaiselle etäisyydelle naapurikiinteistön rajasta; mikäli jätesuoja rakennetaan lähemmäs rajaa, on naapurilta oltava kirjallinen suostumus.