Omakotitaloissa jokaisella on oma sekajäteastia

Omakotitalojen ja pienten taloyhtiöiden asukkaat on velvoitettu jätehuoltomääräyksissä lajittelemaan syntyvät jätteet. Asukkaat lajittelevat hyötyjätteet erilleen sekajätteestä, ja vievät paperin ja pahvin, metallijätteen ja lasijätteen hyötyjätepisteelle. Mitä vähemmän sekajätettä syntyy, sitä edullisemmaksi jätekulut muodostuvat.

Tee sopimus jätteenkuljetusyrityksen kanssa

Porin seudulla kiinteistöt tekevät omat sopimukset jätteenkuljetusyritysten kanssa jätteiden noutamisesta. Kunnissa toimivien jätteenkuljetusyritysten yhteystietoja löydät jäteneuvonnan sivuilta. Voit kilpailuttaa tyhjennykset, mutta jätehuoltomääräyksien mukaisia vähimmäistyhjennyskertoja jätteenkuljetusyritykset eivät voi muuttaa.

Jäteastian vähimmäistyhjennysvälit


jos biojäte kompostoidaan
jos biojäte laitetaan sekajätteeseen
syys-toukokuu (talvi)
kahdeksan (8) viikon välein
neljän (4) viikon välein
kesä-elokuu (kesä)
neljän (4) viikon välein
kahden (2) viikon välein

Tarpeen vaatiessa jäteastiat on tyhjennettävä useammin tai on hankittava kiinteistölle suurempi jäteastia.

Harvennettu sekajäteastian tyhjennysväli
Kun lajittelu onnistuu hyvin, sekajätettä syntyy vähän. Jos kaikki ruoka- ja puutarhajäte kompostoidaan, eikä laiteta sekajätteen joukkoon, sekajäteastian tyhjennysväliä saa pidentää.

Ensin on toimitettava ilmoitus sekajäteastian tyhjennysvälin harventamisesta Porin seudun jätelautakunnalle (Pomarkussa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle), sitten otettava yhteyttä omaan jätteenkuljetusyritykseen ja sovittava uudesta tyhjennysaikataulusta.

Perusta jäteastiakimppa naapurin kanssa

Naapurit voivat sopia keskenään yhteisen jäteastian käyttämisestä. Yhteisastia voi olla esimerkiksi seka-, bio- ja energiajätteelle. Kysy jätteenkuljetusyritykseltäsi vaihtoehtoja ja neuvottele naapuriesi kanssa!

Yhteisen jäteastian käytöstä on tehtävä ilmoitus Porin seudun jätelautakunnalle (Pomarkussa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle).

1-4 asuntoa

Nämä ohjeet koskevat alle viiden asunnon kiinteistöjä omakotitalojen lisäksi.

Liity jätteenkuljetukseen

Kaikkien kiinteistöjen on tehtävä oma sopimus jätteenkuljetuksesta ja huolehdittava jätteiden lajittelusta oman asuinkunnan jätehuoltomääräysten mukaisesti.


Pöyhi kompostia

Omassa pihassa saa kompostoida puutarhajätteitä. Ruokajätteen kompostointiin tarvitaan umpinainen kompostori, jotta rotat ja linnut eivät hakeudu pihaan ilmaisen aterian perässä.