Korjausavustukset

Korjausavustuksista on annettu uusi laki eli laki asuinrakennusten ja asuntojen korjausavustuksista (1087/2016). Laki tuli voimaan 1.1.2017. Vuoden alusta ARA toimii valtionapuviranomaisena eli ARA vastaa avustusten hakemisesta, päätöksenteosta, maksamisesta sekä seurannasta.

Korjausavustuksia myönnetään valtion varoista seuraaviin toimenpiteisiin:

  • Iäkkään ja vammaisen asuntojen sekä veteraanien asuntojen korjaamiseen sosiaalisin perustein (hakijaruokakunnassa vähintään yksi 65-vuotias tai vammainen)


Avustuksissa on jatkuva hakuaika. Avustushakemus toimitetaan ARAan.

Energia-avustuksia ei enää myönnetä.

ARAn korjausneuvonnan puhelin 029 525 0818 (ti-to klo 9.00 - 15.00) ja sähköposti korjausavustus.ara@ara.fi


Porin kaupunki myöntää ARA:n avustuksen lisäksi hissin rakentamiseen (hissitön talo) avustusta enintään 10 % hyväksytyistä kustannuksista. Lisätietoa hissiprojektista.


Korjausavustusten maksatus vuoden 2015 - 2016 avustuspäätöksiin.
Korjausavustusmaksatusta haetaan, kun avustuspäätöksen mukaiset työt on tehty ja kustannukset todennettavissa kuittien perusteella.

Lisätietoa

Korjaus ja energia-avustuksista:
Porin kaupungin ympäristövirasto / rakennusvalvonta
Toimistosihteeri Sari Harjunpää puh. 044 701 1192


Linkkejä


Vanhustyön keskusliiton korjausneuvojat

Satakunta
Tiina E. Toivonen

Korjausneuvoja, RI
0400 852 727


energianeuvonta
Marjo Kekki

Energianeuvoja

044 7011219

Vammaispalvelu
asuntojen muutostyöt