Rakennusluvat

  • Rakennuslupa

Rakennuksen rakentamiseen on oltava rakennuslupa.

Esim. omakotitalon rakentaminen tai laajennus, sauna, yli 20m² talousrakennus
(rannalla yli 10 m²) ja näitä suuremmat rakennukset, rakennuksen tai osan käyttötarkoituksen muutos
(Porin kaupungin rakennusjärjestys 6 §)

Rakennuslupaa haettaessa

Rakennuksen suunnittelussa tulee olla suunnittelun kokonaisuudesta ja sen laadusta vastaava henkilö (pääsuunnittelija), joka huolehtii siitä, että rakennussuunnitelmat ja erityissuunnitelmat muodostavat kokonaisuuden, joka täyttää sille asetetut vaatimukset.

pääsuunnittelijan vaatimukset maankäyttö ja rakennuslaki 132/1999 120a§

Pääsuunnittelija varaa ajan ja käy esittelemässä rakennussuunnitelmat lupavalmistelijoille sekä jättää lupahakemuksen rakennusvalvontaan


  • Toimenpidelupa

Toimenpidelupa tarvitaan esim. kevytrakenteisen 10 – 20m² varastorakennuksen rakentamiseen (rannalla 5 - 10m²), katokseen, aitaan (1,8 m),
maalämpökaivoon asemakaava-alueella, julkisivun ja kattomuodon muuttamiseen

(Porin kaupungin rakennusjärjestys 7 §)


Toimenpideluvan voi hakea sähköisen asioinnin kautta sähköisen asioinnin kautta tai paperilomakkeella. Lomakkeita ja ohjeita voi halutessaan hakea joko rakennusvalvonnan palvelupisteestä tai tulostaa sen suoraan nettisivujen kautta.

Hakijana on aina kiinteistön omistaja tai haltija (esimerkiksi vuokralainen). Asunto-osakeyhtiössä huoneiston omistaja ei voi itse hakea lupaa, vaan hakemus on aina tehtävä yhtiön nimissä, huoneiston omistajan on hyvä olla yhteydessä yhtiön isännöitsijään.

Kiinteistön omistus on todistettava, mikäli se tieto ei ole jo viranomaisen rekisterissä. Omistuksen voi todistaa kauppakirjalla, lainhuuto-otteella tai muulla vastaavalla asiakirjalla.

Toimenpidelupaa haetaan rakennuslupahakemuksella:

liitteet

- Pääpiirustukset 2-3 sarjaa (allekirjoitettuja ja seläkkein sidottuna)

-asemapiirros

- pohjapiirustus

- leikkauspiirustus

-julkisivupiirustus, väri- ja materiaalimuutokset

Pääpiirustukset toimitetaan aina paperisena, vaikka itse hakemus olisi tehty sähköisenä hakemuksena.

- Rakennushankeilmoitus RH1

- Tarvittaessa naapurin kuuleminen

-ote kauppa ja yhdistysrekisteristä (jos hakijana asunto-osakeyhtiö tai yritys)

- ote asunto-osakeyhtiön hallituksen kokouksen pöytäkirjasta

Lisäksi muut mahdolliset rakennusvalvonnan edellyttämät lisäselvitykset


  • Toimenpideilmoitus

esim. kevytrakenteinen puutarhavaja alle 10m² (rannalla alle 5 m²), aita (>1,2m), omakoti- ja paritalon julkisivuverhouksen tai katteen materiaalin tai värin muuttaminen sekä takka ja hormi (Porin kaupungin rakennusjärjestys 8 §)

Toimenpideilmoituksen voi tehdä sähköisen asioinnin kautta tai paperilomakkeella. Lomakkeita ja ohjeita voi halutessaan hakea joko rakennusvalvonnan palvelupisteestä tai tulostaa sen suoraan nettisivujen kautta.

Hakijana on aina kiinteistön omistaja tai haltija (esimerkiksi vuokralainen). Asunto-osakeyhtiössä huoneiston omistaja ei voi itse hakea lupaa, vaan hakemus on aina tehtävä yhtiön nimissä, huoneiston omistajan on hyvä olla yhteydessä yhtiön isännöitsijään.

Kiinteistön omistus on todistettava, mikäli se tieto ei ole jo viranomaisen rekisterissä. Omistuksen voi todistaa kauppakirjalla, lainhuuto-otteella tai muulla vastaavalla asiakirjalla.

Toimenpideilmoitusta haetaan rakennuslupahakemuksella:

liitteet

Liite piirustukset 1kpl (rakennushankkeesta riippuen)

- asemapiirros, josta selviää rakennuspaikan sijainti

- pohjapiirustus

- leikkauspiirustus

- julkisivupiirustus, väri- ja materiaalimuutokset

- Tarvittaessa naapurin kuuleminen

- ote kauppa ja yhdistysrekisteristä (jos hakijana asunto-osakeyhtiö tai yritys)

- ote asunto-osakeyhtiön hallituksen kokouksen pöytäkirjasta

Lisäksi muut mahdolliset rakennusvalvonnan edellyttämät lisäselvityksetRakennuslupahakemus ja tarvittavat liiteasiakirjat yllä oleviin lupiin löytyvät lomakkeet ja ohjeet

Lisätieto rakennusjärjestyksestä
Porin kaupungin rakennusjärjestys

Lupien hinnat:
Rakennusvalvontataksa 2015

Rakennusvalvonnassa asiakaspalvelu nopeutuisi, jos asioidessanne toimistossamme teillä olisi tieto kohteen kiinteistötunnuksesta.
(Kiinteistötunnus 609-kaupunginosa-kortteli- tontti)

Lisätietoa lupakäsittelystä

Rakennusvalvonnan lupa-asiat ja lupien vastaanotto ajanvarauksella.
Ajat varataan puhelimitse suoraan
lupatarkastajilta ma-ti ja to-pe kello 10 -12.
Keskiviikkoisin ei päivystystä.

Tarkastukset ja katselmukset sekä LVI-asiat ajanvarauksella ma-pe kello 10.00 – 12.00.Linkkejä

Käytännön ohjeita rakentajille
Satakunnan Kunnallisrakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry:n julkaisuPorin kaupungin kartapalvelu

kartta.pori.fi
Tietoa mm. kaavamääräyksistä