Ympäristökasvatuksella tarkoitetaan kaikenikäisille suunnattua kasvatuksellista toimintaa, jonka päämääränä on edistää yksilöiden ja yhteisöjen arvojen, tietojen, taitojen ja toimintatapojen muuttumista kestävän kehityksen mukaisiksi. Ihmisten kyky havainnoida ympäristöä, kyky omaksua ja käsitellä siitä saatavaa tietoa sekä halu toimia vastuullisesti, ovat perusta ympäristön kestävälle käytölle. Lapsuus ja nuoruus ovat avainasemassa ympäristösuhteen muodostumisessa.

Uudet, syyslukukauden 2016 alusta voimaan tulevat opetussuunnitelmat vahvistavat kestävää kehitystä osana opetusta ja kasvatusta. Porin kaupungin ympäristö- ja lupapalvelut ylläpitävät ympäristökasvatusmateriaalia Porin kouluja ja kaikkia ympäristökasvatuksesta kiinnostuneita toimijoita varten Pedanet-oppimisalustalla.

Pedanet: Kestävä ja vastuullinen kuluttaminen

Ympäristökasvatuksen yhteyshenkilö ympäristö- ja lupapalveluissa:

vs. ympäristösuunnittelija Merika Lanne p. 044 701 8502