Osaavaa työvoimaa

Pori on vireä yliopistokaupunki, jossa suuren kaupungin palvelut löytyvät mukavasti läheltä. Kaupungissa koulutetaan usean alan osaajia. Yritysyhteistyö toimii alueella erinomaisesti, ja useat oppilaitokset ovat mukana kaupungin elinkeinoelämän projekteissa.

Porin yliopistokeskus

Porin yliopistokeskus (UCPori) on neljän yliopiston verkostomaisesti toimiva monitieteinen tiede- ja taideyhteisö. Yliopistokeskuksessa toimivat Aalto-yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, Tampereen yliopisto ja Turun yliopisto.

Satakunnan ammattikorkeakoulu

Satakunnan ammattikorkeakoulu (SAMK) on monialainen ammattikorkeakoulu. Perustutkintokoulutusta on 22 koulutusohjelmassa. Ylemmän AMK-tutkinnon voi suorittaa kahdeksassa koulutusohjelmassa.

Diakonia-ammattikorkeakoulu

Diakonia-ammattikorkeakoulun (Diak) Porin yksikössä voi suorittaa sosionomin (AMK) ja sairaanhoitajan (AMK) tutkinnot.

Winnova

Winnova on monialainen ammatillinen oppilaitos, jolla on koulutusta yli 30 eri perustutkintoon. Winnova tarjoaa myös työyhteisöille koulutus- ja kehittämispalveluja.

Satakunnan oppisopimuskeskus

Satakunnan oppisopimuskeskuksen ammatillisia opintoja harjoitetaan työtehtävien yhteydessä työpaikalla. Opittua täydennetään tietopuolisilla opinnoilla.

Suomen Ilmailuopisto

Ilmailuopisto on Porissa toimiva ammatillinen erikoisoppilaitos, joka kouluttaa ammattilentäjiä Suomen liikenneilmailun tarpeisiin.